Publishing House
Proceed to the Publishing House

Dawnych ksiąg niesyty. Tom studiów dedykowanych profesorowi Januszowi Tondelowi na siedemdziesięciolecie urodzin m.

red. Iwona Imanska, red. Arkadiusz Wagner

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2016
Page(s): 392
Section:
ISBN: 9788323137665
 
 
 

 

red. Iwona Imanska, red. Arkadiusz Wagner

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2016

Section:

Page(s): 392

ISBN: 9788323137665

Niniejszy tom zawiera osiemnaście tekstów dedykowanych prof. dr. hab. Januszowi Tondelowi z okazji Jego siedemdziesiątych urodzin. Ich autorami są Profesorscy przyjaciele i współpracownicy, zarówno z macierzystego Torunia, jak i wielu innych ośrodków akademickich i bibliotecznych. Są wśród nich nestorzy rodzimej bibliologii, badacze średniego pokolenia cieszący się ugruntowaną renomą, a także reprezentanci młodszych generacji naukowców i bibliotekarzy. Naturalnie spoiwem wszystkich zamieszczonych tu tekstów jest KSIĄŻKA, postrzegana z wielu perspektyw badawczych i analizowana na wiele sposobów. Wszystkie jednak zostały napisane z myślą o pasjach i zainteresowaniach Dostojnego Jubilata.