Publishing House
Proceed to the Publishing House

Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych. Cz. 1: Słownik nazwisk

Feliks Czyżewski

Publisher: POLIHYMNIA Wydawnictwo, 2013
Page(s): 152
Section:
ISBN/ISSN: 9788378471530

 

Author: Feliks Czyżewski

Publisher: POLIHYMNIA Wydawnictwo, 2013

Section:

Page(s): 152

ISBN/ISSN: 9788378471530

Powyższa publikacja prezentuje około 3 tysiące haseł. Nazwiska zostały wydobyte z inskrypcji nagrobnych zebranych w latach 2005-2008. Badania przeprowadzono na ponad 60 cmentarzach wyznaniowych, głównie prawosławnych i dawnych unickich, północno-wschodniej Lubelszczyzny. Bazę źródłową Słownika stanowi ponad 10 tysięcy napisów utrwalonych cyrylicą i łacinką. Najstarsze inskrypcje, sięgające połowy XIX wieku, zostały zapisane w języku polskim i rosyjskim, zaś inskrypcje datowane na początku lat 20. XX – także w języku ukraińskim. Zgromadzony materiał odzwierciedla, dzięki dołączanym selektywnie inskrypcjom, losy ludzi żyjących w czasach: zaboru rosyjskiego, międzywojennych, II wojny światowej, powojennych i współczesnych. Nazwiska – wydobyte z inskrypcji cmentarzy miejskich (Biała Podlaska, Chełm), przyklasztornych (Jabłeczna) i wiejskich – przedstawiają szeroką panoramę narodowościową, społeczną, zawodową i przede wszystkim wyznaniową użytkowników, głównie autochtonów wsi nadbużańskich, ale także przybyszów z różnych rejonów Polski, również z Ukrainy i Rosji.

Słownik powinien zainteresować tak specjalistów onomastów i językoznawców, jak i regionalistów oraz wszystkich badaczy pogranicza słowiańskiego.