Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Konfederacja barska 1768-1772

red. Adam Danilczyk

MAŁGORZATA GMURCZYK-WROŃSKA "WYDAWNICTWO NERITON", 2018
Stron: 138
Dział:
ISBN: 9788395253638
 
 
 

 

Konfederacja barska, będąca tematem niniejszej publikacji, mimo że była postrzegana przez kolejne pokolenia jak jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Rzeczypospolitej, nie doczekała się wielu monografii. Podstawową pracą wszechstronnie przedstawiającą
jej przebieg jest wspomniana Konfederacja barska W. Konopczyńskiego, jednak ogrom materiału oraz mnogość spraw związanych z ruchem barskim sprawiły,że wiele kwestii zostało przez zasłużonego historyka przedstawionych powierzchownie. Właściwie każde z zagadnień wymaga pogłębionych badań i odrębnych monografii – wojskowość barska, dyplomacja, polityka barzan, kwestie finansowe… Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest niedostatek i duże rozproszenie archiwaliów, utrudniony dostęp do tych znajdujących
się za granicą. Tym bardziej należy docenić każdy, najmniejszy nawet,
ale napisany na nieznanych dotąd materiałach źródłowych i przedstawiający nowe informacje o tych wydarzeniach, artykuł.
W związku z 250. rocznicą konfederacji barskiej udało się zebrać nieliczną grupę osób, od wielu lat pracujących nad archiwaliami barskimi i przedstawić częściowy efekt żmudnych, wieloletnich kwerend. Każdy z publikowanych tekstów wnosi nowe ustalenia do obecnego stanu badań nad konfederacją barską
i stanowi istotny wkład do poznania i zrozumienia ruchu barskiego.
Fragment Wstępu Adama Danilczyka