Publishing House
Proceed to the Publishing House

Idee i wartości społeczne w polskiej myśli pozytywistycznej (1864-1914)

Podgórski Ryszard Adam , ,

Publisher: Dom Wydawniczy PWN, 2018
Page(s): 215
Section:
ISBN/ISSN: 9788301202286

 

Author: Podgórski Ryszard Adam , ,

Publisher: Dom Wydawniczy PWN, 2018

Section:

Page(s): 215

ISBN/ISSN: 9788301202286

„Rozprawa dra Ryszarda A. Podgórskiego stanowi ciekawą i ambitną próbę prezentacji polskiej myśli pozytywistycznej w perspektywie aksjologicznej. W dorobku autora nie jest to pierwsze spotkanie z pozytywizmem, lecz rozwinięcie i podsumowanie wieloletnich badań zarówno nad społeczną refleksją tego nurtu, jak i pozytywistyczną filozofią człowieka”.

– prof. Dr hab. Józef Lipiec