Publishing House
Proceed to the Publishing House

Systemy polityczne. Podręcznik akademicki

Marek Bankowicz , Beata Kosowska-Gąstoł

Publisher: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo, 2019
Page(s): 286
Section:
ISBN/ISSN: 9788323346838
Paper edition

38,00 PLN 34,20 PLN

In Stock

 

Author: Marek Bankowicz , Beata Kosowska-Gąstoł

Publisher: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo, 2019

Section:

Page(s): 286

ISBN/ISSN: 9788323346838

Problematyka systemów politycznych to jeden z najistotniejszych obszarów badawczych we współczesnej politologii. Zajmuje również ważne miejsce w procesie dydaktycznym na wielu kierunkach studiów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Bez poznania instytucji, zasad, wartości i mechanizmów systemów politycznych niemożliwe jest osiągnięcie efektów kształcenia w dziedzinie nauki o polityce. […] Autorzy publikacji przygotowali opracowanie, które przystępnie prezentuje aktualny stan badań
oraz systematyzuje poglądy i ujęcia prezentowane w literaturze przedmiotu. Selekcja podejmowanych zagadnień, jak również sposób ich przedstawienia zasługują na jednoznacznie pozytywną ocenę. Podręcznik jest godny polecenia nie tylko studentom i doktorantom, lecz także wszystkim czytelnikom zainteresowanym bliższym poznaniem zasad, instytucji i mechanizmów współczesnych systemów politycznych.

Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Sokoła

Niniejszy tom jest typowym podręcznikiem akademickim, dostosowanym do potrzeb dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim. Obejmuje on wszystkie najważniejsze zagadnienia będące tradycyjną częścią politologii porównawczej w zawężonym sensie comparative politics and government, i to nie tylko w Polsce, ale także na świecie.
Z recenzji prof. PhDr. Michala Kubáta