Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Polityka bezpieczeństwa państw Bałkanów Zachodnich. Perspektywy i zagrożenia

Marko Babić

Wydawnictwo: Adam Marszałek. Wydawnictwo, 2019
Stron: 334
Dział:
ISBN/ISSN: 9788381800273
Wydanie papierowe

44,80 40,32

Pozycja dostępna

 

Autor: Marko Babić

Wydawnictwo: Adam Marszałek. Wydawnictwo, 2019

Dział:

Stron: 334

ISBN/ISSN: 9788381800273

Prezentowana monografia obejmuje swoim zakresem uwarunkowania historyczne, geopolityczne, ustrojowo-prawne oraz polityczne, a także analizę ich wpływu na politykę bezpieczeństwa poszczególnych państw Bałkanów Zachodnich w latach 2000–2018. Przyjęto, że rok 2000 stanowi cezurę zakończenia konfliktów zbrojnych w regionie (w 1999 roku w Kosowie zakończył się ostatni międzypaństwowy/międzynarodowy konflikt zbrojny w regionie), ale jednocześnie oznacza rozpoczęcie autentycznego i trudnego procesu demokratyzacji dwóch państw: Chorwacji oraz Serbii, które pozostają kluczowym czynnikiem polityki bezpieczeństwa w regionie. Cezurę czasową zamyka rok 2018. Badany okres umożliwia wyciągnięcie wniosków nt. dynamiki i wyników zmian w polityce bezpieczeństwa państw regionu.