Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Stanisław Leszczyński. Król Polski księciem Lotaryngii

red. Zofia Jurkowlaniec

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - MUZEUM. REZYDENCJA KRÓLÓW I RZECZYPOSPOLITEJ, 2005
Stron: 280
Dział:
ISBN: 9788370221492
 
 
 

 

Katalog wystawy przygotowanej przez Zamek Królewski w Warszawie wraz z Musée Lorrain, Musée des Beaux-Arts i Bibliotheque Municipale w Nancy w ramach Roku Polskiego we Francji i obchodów Nancy 2005. Czasy Oświecenia. Zawiera zilustrowane noty 150 muzealiów prezentowanych na wystawie oraz 13 esejów autorstwa polskich i francuskich znawców życia i dzieł króla Stanisława Leszczyńskiego. W pierwszej części, dotyczącej roli Leszczyńskich w Rzeczypospolitej, znajdują się teksty dr Przemysława Mrozowskiego Leszczyńscy w historii Polski i prof. Józefa Andrzeja Gierowskiego Stanisław Leszczyński dwukrotny król Polski, w części poświęconej Marii Leszczyńskiej, królowej Francji, esej kustosza muzeum wersalskiego Xaviera Salmona pt. Królestwo za portret - o najwcześniejszej ikonografii królowej Marii, a w rozdziale nt. lotaryńskich rządów króla Stanisława artykuły Hélene Say, kustosza archiwum departamentu Meurthe et Moselle - o misternej grze dyplomatycznej, która doprowadziła do osadzenia króla Stanisława na tronie Lotaryngii i przejęcia tego księstwa przez Francję (Król Stanisław na tronie książąt Lotaryngii - majstersztyk dyplomacji francuskiej), Martine Mathias, komisarza generalnego wystawy ze strony francuskiej - o organizacji dworu króla-księcia (Na dworze króla Stanisława) i André Markiewicza, dyrektora Bibliotheque Municipal, instytucji przechowującej rękopisy i duże fragmenty księgozbioru królewskiego - o składzie Polaków na dworze w Lunéville (Polskie otoczenie króla Stanisława). Zagadnienie artystycznych pasji monarchy rozpatrują prof. Stéphanie Chapotot-Le Clerre (Ogrody króla Stanisława), prof. Jan K. Ostrowski (Król Stanisław i sztuka), Hanna Widacka (Grafika portretowa Stanisława Leszczyńskiego w XVIII w.) i prof. Gérard Voreaux, który sporządził krytyczny katalog dzieł monarchy (Król Stanisław - malarz i rysownik. Katalog dzieł). Ostatnia część wystawy i katalogu poświęcona jest dziedzictwu króla. O królewskich fundacjach, z których do dziś istnieją Akademia i biblioteka publiczna, pisze sekretarz Akademii Stanisława Jean-Claude Bonnefont (Król Stanisław - animator życia artystycznego i kulturalnego Lotaryngii), o problematyce godzenia przez króla tradycyjnego kultu katolickiego, w formach wyniesionych z Rzeczypospolitej, z myślą oświeceniową rozwijaną na jego dworze - prof. Anne Muratori-Philip (Król Stanisław - chrześcijanin i filozof), a Pierre-Yves Caillaut, architekt odpowiedzialny za rewaloryzację placu Stanisława, której zakończenie planuje się na 3 maja br. - o historii tego wybitnego dzieła urbanistycznego, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO (Plac Królewski w Nancy - modelowe dzieło urbanistyki). Katalog zamyka najobszerniejsza z dotychczas sporządzonych bibliografia prac poświęconych królowi Stanisławowi Leszczyńskiemu.