Publishing House
Proceed to the Publishing House

Problemy translacji ustnej. Między refleksją a refleksem

Janusz Sikorski

Publisher: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2019
Page(s): 194
Section:
ISBN/ISSN: 9788320557237

 

Author: Janusz Sikorski

Publisher: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2019

Section:

Page(s): 194

ISBN/ISSN: 9788320557237

Wieloletni tłumacz konferencyjny i komunikacji multimedialnej, tłumacz literatury pięknej ze znacznym dorobkiem. Uniwersytecki samodzielny pracownik naukowy. Uprawiane dziedziny to interlingwistyka, fonetyka teoretyczna i korektywna, psycholingwistyka oraz język prawa. Ostatnio tego autora: "Ludyczność werbalna w perspektywie lingwistycznej".

Wbrew wyrażanemu niekiedy przekonaniu, że do umiejętności tłumaczenia wystarczy znajomość danego języka obcego oraz bliżej nieokreślona intuicja i żadna teoria nie jest tłumaczowi bezwzględnie potrzebna, zawsze kieruje się on pewnym wyobrażeniem o celu i sposobie realizacji zamierzonego przedsięwzięcia, zawsze ma jakąś choćby doraźnie przyjętą własną koncepcję, którą z czasem wzbogaca zdobytym doświadczeniem praktycznym. Wszelka praktyka translacji jest przeto wyrazem przyswojonej świadomie lub nieuświadomionej teorii. A według opinii, przypisywanej wielu mędrcom, nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Pogłębiona refleksja nad naturą przekładu ustnego jest jak najbardziej przydatna także w praktyce tłumacza.

 

(Fragment Przedsłowia)