Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Bezpieczeństwo człowieka i społeczeństw w procesie dziejowym

Chojnowski Lech , ,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej , 2018
Stron: 486
Dział:
ISBN/ISSN: 8374672924

 

Autor: Chojnowski Lech , ,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej , 2018

Dział:

Stron: 486

ISBN/ISSN: 8374672924

W książce opisano różne społeczeństwa i okresy historyczne, wykorzystując w tym celu także wiedzę z dziedzin wykraczających poza ściśle rozumiane bezpieczeństwo, takich jak antropologia, biologia, socjologia, politologia, a także historia. W monografii o tak szerokim zakresie czasowym i przedmiotowym autor musiał opierać się w dużej mierze na źródłach pośrednich.

Zapewne wiele treści zawartych w publikacji może być przedmiotem krytycznych uwag osób zajmujących się szczegółowymi badaniami różnych aspektów funkcjonowania człowieka i różnorodnych typów społeczeństw, jednak postawiony cel identyfikacji i porównania zagadnień bezpieczeństwa w procesie dziejowym wart był trudu włożonego w prace nad książką.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych kierunków studiów związanych z bezpieczeństwem, a także osób zajmujących się tą problematyką zawodowo. Ponadto autor ma nadzieję, że zainspiruje ona naukowców do dalszych prac nad rozwijaniem komponentu antropologicznego nauk o bezpieczeństwie.

(Ze Wstępu)