Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Sejmik szlachecki ziemi chełmskiej 1648-1717

Robert Kozyrski

TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, 2006
Stron: 316
Dział:
ISBN: 9788373062887
 
 
 

 

Autor podejmuje ważny problem funkcjonowania lokalnego parlamentaryzmu w okresie staropolskim. Przedmiotem swoich badań uczynił ziemię chełmską, zaliczaną wówczas do tzw. Rusi Koronnej, a bliżej, tradycyjnie i konsekwentnie określanej jako Ruś Czerwona. W ocenie merytorycznej pracy warto zauważyć jej oryginalność w podejmowaniu zagadnień omijanych przez polską historiografię w ostatnim półwieczu, solidną podstawę źródłową formułowanych wniosków oraz umiejętność analizy złożonych niejednokrotnie zagadnień historyczno-prawnych.