Publishing House
Proceed to the Publishing House

Nim Hitler runie śmierć komunie! Wywiad antykomunistyczny Narodowych Sił Zbrojnych pod okupacją niemiecką w latach 1942-1945

Bojemski Sebastian , ,

Publisher: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego , 2018
Page(s): 350
Section:
ISBN/ISSN: 9788380904811

 

Author: Bojemski Sebastian , ,

Publisher: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego , 2018

Section:

Page(s): 350

ISBN/ISSN: 9788380904811

W publikacji zostały zaprezentowane zagadnienia związane z funkcjonowaniem wywiadu antykomunistycznego Narodowych Sił Zbrojnych w latach 1942–1945. Autor odtworzył dzieje, strukturę, obsadę personalną oraz formy pracy wywiadu prowadzonego przez NSZ przeciwko organizacjom skrajnej lewicy na poziomie centralnym, a także działania na terenie poszczególnych okręgów. Scharakteryzował aparat informacyjny oraz obszary zainteresowań służby wywiadu NSZ. Ponadto przedstawił zakres współpracy, jaką wywiad antykomunistyczny podejmował z Porozumieniem Antykomunistycznym, Delegaturą Rządu RP na Kraj oraz kontrwywiadem Armii Krajowej. Autor ukazał również pracę wywiadowczą na odcinku organizacji wywrotowych, głównie na terenie centralnej i południowej Polski. Szerzej zostało przedstawione rozpoznanie środowisk komunistycznych w Częstochowie.