Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Smart city. Innowacyjny system zarządzania logistyką zwrotną w gospodarce odpadami komunalnymi

Wojciech Lutek, Zbigniew Pastuszak

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2019
Stron: 234
Dział:
ISBN: 9788322791738
 
 
 

 

Logistyka, łącząc nauki ekonomiczne, w tym ekonomię i nauki o zarządzaniu, z naukami technicznymi, jest obszarem interdyscyplinarnym, który nieustannie się rozwija. Liczne badania prowadzone na różnych poziomach zarządzania logistycznego z jednej strony nowatorsko uzupełniają lub czasem zmieniają dotychczasowe koncepcje logistyczne, z drugiej nieustannie wskazują luki zarówno teoretyczne, jak i empiryczne w obszarze problematyki logistycznej. Autorzy, dostrzegając różnorodność podejść do problematyki logistyki odpadów komunalnych, świadomie skoncentrowali uwagę na wybranej przez siebie metodyce doskonalenia procesów logistyki zwrotnej – z wykorzystaniem autorskiej metodyki Gotowości do Zarządzania Systemem Zagospodarowania Odpadów (GZSZO).

Fragment recenzji dr hab.. inż. Marzeny Kramarz, prof. PŚL