Publishing House
Proceed to the Publishing House

Myśl polityczna - Demokracja - Wolność

red. nauk. Eleonora Kirwiel , red. nauk. Ewa Maj , red. nauk. Ewelina Podgajna

Publisher: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wy, 2019
Page(s): 878
Section:
ISBN/ISSN: 9788322792353
Paper edition

94,00 PLN 84,60 PLN

In Stock

 

Author: red. nauk. Eleonora Kirwiel , red. nauk. Ewa Maj , red. nauk. Ewelina Podgajna

Publisher: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wy, 2019

Section:

Page(s): 878

ISBN/ISSN: 9788322792353

Niniejsza monografia zbiorowa ma charakter niezwykle wartościowy – zarówno pod względem badawczym, jak i poznawczym. Dodatkowo jest doskonałą formą oddania szacunku wybitnej osobowości naukowej Profesora Jana Jachymka. Tom składa się w przeważającej mierze z tekstów autorytetów z dyscyplin takich jak politologia, historia i prawo. Ogromne doświadczenie i bogaty dorobek naukowy autorów przełożyły się na wysoką wartość metodologiczną ich opracowań. Uważam, że mogą stanowić wzór dla adeptów wspomnianych dyscyplin naukowych. Na wysokości zadania stanęli także redaktorzy naukowi Księgi, którzy słusznie przyjęli strukturę problemową i prezentowane teksty podzielili na dwie części. Dzieło jest zatem doniosłym studium myśli politycznej XX i początków XXI wieku.

Z recenzji dr. hab. Jana Waskana, prof. UKW