Publishing House
Proceed to the Publishing House

I Sobieski a Roma. La famiglia reale polacca nella Citta Eterna

red. Juliusz A. Chroscicki, red. Zuzanna Flisowska, red. Paweł Migasiewicz

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2018
Page(s): 414
Section:
ISBN: 9788366104068
 
 
 

 

Książka zawiera dwadzieścia dwa artykuły europejskich uczonych, prezentujące aktualny stan badań i najnowsze interpretacje związane z obecnością przedstawicieli rodu Sobieskich w Rzymie. Teksty omawiają m.in. publiczne ceremonie poświęcone rodzinie królewskiej, kontakty Marii Kazimiery z hierarchią kościelną oraz jej mecenat artystyczny, zwłaszcza muzyczny, działalność królewicza Aleksandra Sobieskiego czy historię wnuczki króla Jana III – Marii Klementyny Stuart.