Publishing House
Proceed to the Publishing House

Przesilona wątpliwość

Sebastian Duda

Więź. Towarzystwo, 2018
Page(s): 140
Section:
ISBN: 9788365424495
 
 
 

 

Sebastian Duda

Więź. Towarzystwo, 2018

Section:

Page(s): 140

ISBN: 9788365424495

W swoich esejach Sebastian Duda podejmuje interpretację wybranych dzieł literackich, w których szuka odpowiedzi na intrygujące go pytania teologiczne. Uważnie czyta Miłosza, Leśmiana i Białoszewskiego, wnika w głąb wątpliwości nękających Jerzego Nowosielskiego, zajmuje swoją pozycję wobec okrzyku, który Dostojewski włożył w usta Iwana Karamazowa: „Zwracam Bogu bilet!”. Polemizuje też z interpretacjami, w których dzieła Tolkiena i Lewisa odczytuje się w duchu chrześcijańskim – dostrzega w nich raczej gnozę. Książka Dudy przynosi istotną refleksję na temat utraty poczucia duchowości we współczesnym świecie.