Publishing House
Proceed to the Publishing House

O honor i sztandar, który nas skupia. Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce (1943-2013)

Krzysztof Langowski

ODDZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ-KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU W KRAKOWIE, 2018
Page(s): 700
Section:
ISBN: 9788380984226
 
 
 

 

Praca doktorska poświęcona Instytutowi Józefa Piłsudskiego w Ameryce, założonemu przez środowisko piłsudczykowskie na emigracji w 1943 r. Autor przedstawia na wstępie dzieje Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski w Warszawie, działającego w dwudziestoleciu międzywojennym, do którego tradycji i działalności odwoływali się twórcy IJPA. Publikację uzupełnia materiał ikonograficzny.