Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wykład 150 Ojców z Konstantynopola. Komentarz lingwistyczno-pastoralny

Marcin Cholewa, Marek Gilski

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2018
Stron: 274
Dział:
ISBN: 9788366084339
 
 
 

 

Marcin Cholewa, Marek Gilski

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2018

Dział:

Stron: 274

ISBN: 9788366084339

Już od dawna pojawia się wiele różnych, popularno-naukowych lub stricte naukowych komentarzy i publikacji, które po raz kolejny analizują i wyjaśniają owo wyjątkowe, utrwalone w 381 roku na soborze w Konstantynopolu wyznanie wiary. Potrzeba ciągłego komentowania tego co, dla każdego chrześcijanina najważniejsze, rodzi się nie tylko z faktu, iż nasza wiara ewoluuje wraz z upływem zasu. O wiele ważniejszy powód, to język oryginału, w jakim Wykład 150 Ojców został utrwalony. Bo tylko powrót do greckiego wzorca, tj. ponowne „zanurzenie się” w treść oryginalnego wykładu gwarantuje – na tyle, na ile jest to możliwe – właściwe, zgodne z intencjami i myślą Ojców odczytanie owego Credo – „Wierzę” czy Credimus „Wierzymy”. Taki właśnie cel przyświeca Autorom tej wyjątkowej książki. Aż trudno uwierzyć, iż do tej pory Wykład 150 Ojców nie doczekał się precyzyjnego, językowego komentarza, który byłby dalej solidną podstawą do ukazania pastoralnego i egzystencjalnego wymiaru prawd ukrytych w Wykładzie. Czy zatem udało się Autorom takie cele osiągnąć? Lektura książki nie pozostawia żadnych wątpliwości, iż tak właśnie się stało. Co więcej, osobiście znalazłem tu wiele odpowiedzi na stawiane sobie pytania.
dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KULChrześcijańska teologia żyje w żywiole słów. Bóg wcielił się bowiem również w język. Przedwieczny Syn, który wczłowieczył się dla nas i dla naszego zbawienia posługiwał
się ludzkimi słowami, aby komunikować w nich tajemnicę miłości Boga do świata. Jego słowa zostały podjęte przez Kościół, przechowywane w pamięci i tłumaczone w wielu językach. Z tych języków najważniejsza jest greka, w której zostały spisane zarówno księgi Nowego Przymierza, jak i większość najważniejszych orzeczeń dogmatycznych. Dzisiaj możemy docierać do ich sensu, studiując znaczenie greckich słów, którymi posłużyli się Ojcowie wiary. Ks. M. Cholewa i ks. M. Gilski oferują nam znowu przygodę podążania w głąb oryginalnego znaczenia zasadniczego tekstu dla naszej wiary, jakim jest wykład wiary 150 Ojców. W ich wykładni, tekst otwiera się i odsłania pokłady życiowej prawdy w nim zawartej. Ta książka to fascynująca przygoda odkrywania bogactwa chrześcijaństwa: poucza, informuje, zachęca i daje wielką radość z poszukiwania prawdy dającej życie.
ks. dr hab. Robert Józef Woźniak, prof. UPJP II