Publishing House
Proceed to the Publishing House

Staropolski ogląd świata. Strach i poczucie bezpieczeństwa jako elementy budujące polską mentalność w XVIII wieku w św

Sylwia Zydek

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
Page(s): 144
Section:
ISBN: 9788380198319
Printed edition
 

38,60 PLN 34,74 PLN

In Stock

 

Sylwia Zydek

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018

Section:

Page(s): 144

ISBN: 9788380198319

Prezentowana praca […] nawiązuje do ważnego obecnie nurtu badań historii mentalności. Jednym z elementów tych dociekań jest przedstawienie problematyki strachu. Podejmowano już wiele prób interpretacyjnych tego zagadnienia, także w historiografii polskiej. Sylwia Zydek stworzyła pewnego rodzaju nowe spojrzenie w zakresie tych badań, dodając do rozważań nad strachem problem kształtowania poczucia bezpieczeństwa. Wydaje się, że podjęcie tego tematu przy wykorzystaniu jednego źródła jest godne szczególnej uwagi. Autorka wybrała też odpowiednio ważny materiał badawczy, jakim są kazania Antoniego Węgrzynowicza (1658–1721), popularnego w swoim czasie kaznodziei kręgu franciszkańskiego. Wydał on zbiory kazań, które bardzo często znajdowały się w różnych bibliotekach kościelnych. Były więc zapewne szeroko wykorzystywane w pracy kaznodziejskiej, a zatem miały też duże oddziaływanie na szerokie kręgi wiernych. W oparciu o ich treść Autorka dochodzi do wielu ważnych wniosków zarówno na temat kształtowania strachu, jak i prób budowania poczucia bezpieczeństwa.

 

 

Z recenzji prof. dr. hab. Bogdana Roka