Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Społeczność w języku. Język w społeczności

Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski Wydawnictwo, 2019
Dział:
ISBN/ISSN: 9788322633908

 

Autor:

Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski Wydawnictwo, 2019

Dział:

ISBN/ISSN: 9788322633908

Karolina Lisczyk-Kubina, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Od 2009 uczestniczy w pracach nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN.  Członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (Oddział w Katowicach), członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Forum Lingwistyczne.

 

Zainteresowania badawcze: semantyka, gramatyka współczesnego języka polskiego, leksykografia. [16.06.2015]

Marcin Maciołek, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2009–2011 pracownik Instytutu Języka Polskiego UŚ.

 

Zainteresowania badawcze: rozwój zasobu leksykalnego polszczyzny współczesnej i historycznej, wpływ techniki na ewolucję języka (zwłaszcza oddziaływanie rzeczywistości elektronicznej na język polski i zachowania komunikacyjne Polaków), historia i gramatyka historyczna języka polskiego, glottodydaktyka polonistyczna (przede wszystkim nauczanie wymowy polskiej cudzoziemców).

 

Wybrane publikacje: U źródeł słów (Katowice 2017), Na tropie form i znaczeń słów (Katowice 2015), Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim. Procesy nominacyjne a językowy obraz świata (Katowice 2013), Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego (Katowice 2012, wyd. drugie uzupełnione – 2014; współautorstwo: Jolanta Tambor), Tęczowa gramatyka języka polskiego w tabelach, cz. 1 i 2 (Katowice 2009, 2010, 2012, wyd. scalone – 2016). Współredaktor tomów zbiorowych Ruch w języku – język w ruchu (Katowice 2012) oraz Granice w języku – język w granicach (Katowice 2014). Członek redakcji półrocznika „Postscriptum Polonistyczne”. [23.09.2018]