Publishing House
Proceed to the Publishing House

Homo iudicans. Sądzenie jako degradacja osoby

Edward Fiała

Wydawnictwo KUL, 2018
Page(s): 172
Section:
ISBN: 9788380616219
 
 
 

 

Edward Fiała

Wydawnictwo KUL, 2018

Section:

Page(s): 172

ISBN: 9788380616219

SPIS TREŚCI

Wstęp

I. Wokół pojęcia sądu egzystencjalnego

II. Intencjonalna optyka homo iudicans
1. Z pozycji afektu
2. Z pozycji Prawa
3. Z pozycji idoli
3.1. Idol i idolatra
3.2. Idole psychospołeczne
3.3. Ja idolatryczne wobec ikony

III. Sądzenie a przebaczenie
1. W stronę modelu sądu egzystencjalnego
2. Przebaczenie jako transcendencja sądu

IV. Sąd degradacyjny a sąd personalistyczny
1. Spektrum degradacji osoby
2. Personalistyczna moc Słowa
2.1. Paradygmat grzechu Dawida
2.2. Abraham antyidolatra
2.3. Jezus wobec grzesznika

Zakończenie

Bibliografia

Streszczenie

Summary

Indeks osób