Publishing House
Proceed to the Publishing House

Grzech pierworodny w tradycji Piotra Lombarda

Wojciech Baran

Publisher: Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda, 2019
Page(s): 372
Horyzonty dogmatu, 12
Section:
ISBN/ISSN: 9788366084551

 

Author: Wojciech Baran

Publisher: Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda, 2019

Horyzonty dogmatu, 12

Section:

Page(s): 372

ISBN/ISSN: 9788366084551

Monografia ks. Wojciecha Barana to rozprawa niezwykle ambitna – wymagająca podejmowania trudnych decyzji hermeneutycznych, streszczania poglądów, aby znaleźć wartościowy punkt odniesienia. Dzięki temu autor nie rozmywa studiowanego tematu, ale stara się dokonać choćby wstępnego zestawienia, zobaczyć mechanizmy zmian, rozwoju doktryny, założeń i strategii argumentacyjnej. W ten sposób otrzymujemy historyczne ujęcie rozważań nad Sentencjami.
ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK

Ksiądz Wojciech Baran jest nie tylko dobrze zorientowany w obszernej bazie źródłowej i przedmiotowej, ale nadto potrafi w sposób pogłębiony dokonywać zwartej i przejrzystej syntezy ambitnie zarysowanego problemu. Wczytując się w treści zawarte na kolejnych stronach monografii ks. Wojciecha Barana, nie sposób odnieść wrażenia, że autorem kierowała prawdziwa pasja badawcza, a nawet fascynacja tematem.
ks. dr hab. Cezary Smuniewski, prof. ASzWoj


Spis treści

Robert J. Woźniak
Przedmowa: O grzechu pierworodnym dzisiaj. Kilka uwag metodologicznych na marginesie monografii Wojciecha Barana

Wstęp
Rozdział I
Człowiek w dramacie stworzenia
1. Motyw i cel stworzenia człowieka
2. Dusza
3. Ciało
4. Stworzenie kobiety
5. Obraz i podobieństwo
Wnioski

Rozdział II
Dramat utraty łaski pierwotnej
1. Łaska sprawiedliwości pierwotnej
2. Raj i jego dwa drzewa
3. Prokreacja w stanie pierwotnym
4. Dopust Boży
5. Kusiciel
6. Czyn człowieka
Wnioski

Rozdział III
Dramat grzechu i odkupienia
1. Istota i skutki grzechu pierworodnego
2. Sposób przekazywania grzechu pierworodnego
3. Chrzest a grzech pierworodny
4. Los dzieci zmarłych bez chrztu
Wnioski

Zakończenie
Wykaz skrótów
Bibliografia
Summary