Publishing House
Proceed to the Publishing House

Polsko-niemiecko-rosyjski słownik terminów lingwistycznych

Barbara Rodziewicz

Publisher: Uniwersytet Szczeciński, 2019
Page(s): 154
Section:
ISBN/ISSN: 9788379722716

 

Author: Barbara Rodziewicz

Publisher: Uniwersytet Szczeciński, 2019

Section:

Page(s): 154

ISBN/ISSN: 9788379722716

Polsko-niemiecko-rosyjski słownik terminów lingwistycznych zawiera ponad 9000

terminologicznych jednostek – słów i grup wyrazowych pełniących funkcje nazewnictwa

i specjalistycznych pojęć lingwistycznych. Do opracowania weszły podstawowe terminy

wszystkich dyscyplin cyklu językoznawczego: fonetyki, ortoepii, morfemiki,

słowotwórstwa, morfologii, składni, leksykologii, leksykografii, frazeologii, paremiologii,

ponadto charakteryzujące się wysoką frekwencją terminy z zakresu gramatyki

historycznej i konfrontatywnej, stylistyki, translatologii, socjolingwistyki,

psycholingwistyki, lingwistyki kulturowej, etnolingwistyki, kognitywizmu,

pragmalingwistyki oraz niektóre inne.

 

         
                                                                                                         Ze wstępu

Przedmowa

Wykaz skrótów

Alfabety

 

Słownik

 

Bibliografia

Indeks terminów polskich

Indeks terminów niemieckich

Indeks terminów rosyjskich