Publishing House
Proceed to the Publishing House

Idea narodowa w literaturze białoruskiej XIX wieku

Wasiluk Joanna , ,

Publisher: Uniwersytet w Białymstoku, 2017
Page(s): 194
Section:
ISBN/ISSN: 9788374315388
Paper edition

32,00 PLN 28,80 PLN

In Stock

 

Author: Wasiluk Joanna , ,

Publisher: Uniwersytet w Białymstoku, 2017

Section:

Page(s): 194

ISBN/ISSN: 9788374315388

Niniejsza monografia pod tytułem „Idea narodowa w literaturze białoruskiej XIX wieku” stanowi próbę całościowego ujęcia spuścizny literackiej pisarzy białoruskich XIX wieku ze zwróceniem szczególnej uwagi na realizowanie w ich twórczości idei narodowej. Książka ukazuje ewolucję białoruskiej świadomości narodowej odzwierciedlonej w literaturze w ciągu XIX stulecia. Mimo trudnych warunków społeczno-politycznych i kulturowych na tych ziemiach, nowa tradycja literacka wykształciła się, literatura białoruska zaczęła rozwijać się i udoskonalać, czerpiąc idee i obrazy z życia ludu białoruskiego oraz ze sławnej historii dawnej Białorusi, czasów przede wszystkim Wielkiego Księstwa Litewskiego.