Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2017/10 z. 4

red. Waclaw Uruszczak

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2018
Dział:
ISBN: 20844115
 
 
 

 

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

REDAKTOR NACZELNY: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak


The editors of „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” (Cracow Studies
of Constitutional and Legal History) intention is to launch a new publishing series which would show the results and scope of research done on the constitutional and legal history.

EDITOR-IN-CHIEF: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak