Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Amerykańskie ciężkie okręty artyleryjskie na tle konstrukcji innych państw. Konstrukcja i historia projektowania. T. 3. Pierwsze superdrednoty

Maciej Chodnicki

ACAD Mirosław Przywózki, 2018
Stron: 230
Dział:
ISBN: 9788366163119
 
 
 

 

Maciej Chodnicki

ACAD Mirosław Przywózki, 2018

Dział:

Stron: 230

ISBN: 9788366163119

Jest to trzeci tom, z planowanych pięciu, dotyczący historii projektowania oraz konstrukcji amerykańskich ciężkich okrętów artyleryjskich na tle okrętów podobnej klasy w innych państwach. Omówione są wielkie krążowniki, oraz pancerniki budowane w USA. Każdy z typów został opisany wraz z projektowanymi w tym samym czasie konstrukcjami innych państw. Jako kryterium wyboru wybrano daty rozpoczęcia budowy okrętów. Występowały wówczas duże różnice w czasie budowy w poszczególnych krajach.

Tom trzeci dotyczy pierwszych superdrednotów. Zgodnie z pierwotnym planem autora materiał zawarty w tym tomie miał być częścią tomu drugiego, obejmującego cały okres od typu South Carolina do New York włącznie. Ilość materiały okazała się jednak na tyle obfita, iż autor zdecydował się go rozdzielić na dwa tomy. Zgodnie z obecnym planem, część czwarta powinna obejmować wszystkie okręty od typu Nevada do Colorado włącznie.

Opis zawiera założenia projektowe, oraz konstrukcję okrętów.

Każdy opisany typ jest zilustrowany. Rysunki zawierają przekroje wzdłużne i poprzeczne, rozkład pomieszczeń, płyt pancernych. Na koniec opisu każdego typu amerykańskiego zamieszczony jest rysunek zbiorczy, na którym zamieszczono obok siebie rysunki wszystkich opisanych zagranicznych odpowiedników danego typu.

Rysunki zostały wykonane w tej samej skali. Przekroje wzdłużne 1:1000, poprzeczne 1:500. Od tej zasady poczyniono nieliczne wyjątki, za każdym razem zaznaczone w tekście. Pozwala to na porównanie wielkości poszczególnych okrętów.

Dodatkowo załączono dokładne opisy uzbrojenia. Działa zostały rozdzielone na artylerię ciężką, średnią i służącą do samoobrony przed torpedowcami. Posortowano je według kolejności pojawiania się w służbie, bez względu na kaliber czy narodowość.