Publishing House
Proceed to the Publishing House

Polsko-czechosłowackie kontakty wojskowe 1921-1938 w dokumentach wywiadu i dyplomacji II Rzeczypospolitej

Piotr oprac. Kołakowski

RYTM. Oficyna Wydawnicza, 2018
Page(s): 430
Section:
ISBN: 9788373997622
 
 
 

 

Piotr oprac. Kołakowski

RYTM. Oficyna Wydawnicza, 2018

Section:

Page(s): 430

ISBN: 9788373997622

Zbiór materiałów źródłowych charakteryzuje kontakty i przejawy współpracy militarnej między Polską i Czechosłowacją od zakończenia walk o granice i przejścia Wojska Polskiego na stopę pokojową w 1921 r. do kryzysu czechosłowackiego w 1938 r. Ukazuje zabiegi mające na celu zawarcie konwencji wojskowej przez oba państwa, a także przyczyny, które doprowadziły do tego, że nie została ona podpisana.