Publishing House
Proceed to the Publishing House

Mniejszości narodowe i etniczne w politykach bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej

Tadeusz Kubaczyk , Anna Majchrzak , Marek Żyła

Publisher: Akademia Sztuki Wojennej, 2018
Page(s): 333
Section:
ISBN/ISSN: 9788375236149
Paper edition

105,00 PLN 94,50 PLN

In Stock

 

Author: Tadeusz Kubaczyk , Anna Majchrzak , Marek Żyła

Publisher: Akademia Sztuki Wojennej, 2018

Section:

Page(s): 333

ISBN/ISSN: 9788375236149

Wśród kilkudziesięciu pozycji książkowych o tematyce bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, jakie ukazały się w ostatnich latach na rynku wydawniczym, rzadkość stanowią publikacje traktujące o proble¸matyce mniejszości narodowych i etnicznych w politykach bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej. W znacznym stopniu wpłynął na to fakt, że kwestie narodowościowe zawsze były drażliwym tematem w tej części kontynentu europejskiego. Na obszarze tym wszelkimi sposobami starano się ukryć istniejące zróżnicowanie etniczne i narodowościowe lub sprowadzano je do lokalnych zaszłości historycznych. Wobec "wrogów wewnętrznych", bo tak często określano mniejszości narodowe i etniczne, prowadzono politykę, która charakteryzowała się dużą represyjnością i znacznym ograniczaniem ich aktywności publicznej i kulturalnej. Co więcej, w masowym przekazie starano się upewniać opinię publiczną, że kwestie narodowościowe nie istnieją, ponieważ państwa subregionu są spójne pod względem narodowym. Dlatego praca Tadeusza Kubaczyka, Anny Majchrzak i Marka Żyły jest unikatowym dziełem poruszającym bardzo ważne i aktualne problemy dotyczące polityki prowadzonej przez europejskie państwa obszaru WNP wobec mniejszości narodowych i etnicznych. Autorzy nie tylko przedstawiają wydarzenia i procesy, ale poddają je wnikliwej analizie i ocenie. To sprawia, że publikacja może być wykorzystana w charakterze podręcznika przez studentów zainteresowanych obszarami nauk społecznych i humanistycznych.