Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wikingowie w Polsce? Zabytki skandynawskie z ziem polskich

red. Michał Bogacki , red. Andrzej Janowski , red. Łukasz Kaczmarek

Wydawnictwo: Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2019
Stron: 400
Dział:
ISBN/ISSN: 9788361391227
Wydanie papierowe

75,00 67,50

Pozycja dostępna

 

Bogaty w ilustracje i zdjęcia katalog zabytków tzw. „wikińskich” z Polski oraz zbiór artykułów najwybitniejszych polskich badaczy tego zagadnienia. Wydawnictwo Triglav po raz wtóry weszło we współpracę wydawniczą z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, czego efektem jest ta pierwsza publikacja z serii wydawniczej Collectio Cathalogorum Gnesnensium.

Spis treści:

Wprowadzenie

Michał Bogacki, Łukasz Kaczmarek, Wstęp do serii

Michał Bogacki, Andrzej Janowski, Łukasz Kaczmarek, Słowo wstępu do tomu

Michał Bogacki, Andrzej Janowski, Wystawa „Wikingowie w Polsce? Zabytki skandynawskie z ziem polskich”

Artykuły:

Jerzy Sikora, Skandynawowie a ziemie polskie w badaniach archeologicznych

Remigiusz Gogosz, Kilka uwag nad metodyką badań z punktu widzenia historyka

Grzegorz Kiarszys, Gdy archeolog pyta o etnos…

Dariusz Andrzej Sikorski, Obecność Skandynawów w Polsce w okresie wczesnopiastowskim w świetle źródeł pisanych

Jakub Morawiec, Obraz Słowian w średniowiecznej literaturze skandynawskiej

Przemysław Urbańczyk, Archeologiczne świadectwa obecności „Skandynawów” w państwie Bolesława Chrobrego

Marek Franciszek Jagodziński, Truso — jak bardzo skandynawskie?

Leszek Gardeła, Czy w Polsce są groby wikingów? Skandynawskie praktyki pogrzebowe na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu

Paweł Kucypera, Broń „wikingów” w Polsce

Katalog zabytków

Bibliografia