Publishing House
Proceed to the Publishing House

Zasada neutralności światopoglądowej państwa

Wojciech Ciszewski

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2019
Page(s): 444
Prawo, konstytucja, argumentacja, 4
Section:
ISBN/ISSN: 9788376380483
Paper edition

30,00 PLN 27,00 PLN

In Stock

 

Author: Wojciech Ciszewski

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2019

Prawo, konstytucja, argumentacja, 4

Section:

Page(s): 444

ISBN/ISSN: 9788376380483

Wojciech Ciszewski – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii
Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor
kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu filozofii politycznej oraz
teorii prawa.


Monografia doktora Ciszewskiego jest na tle nie tylko polskich prac
poświęconych zasadzie neutralności światopoglądowej dziełem
wyjątkowym: nie ogranicza się bowiem wyłącznie do analizy wybranych
aspektów tej zasady, ale prezentuje ją niezwykle wszechstronnie, można
rzec – kompletnie i wyczerpująco, badając między innymi różne sposoby
jej uzasadniania w ramach różnych tradycji filozofii politycznej; i co
najważniejsze: stanowi oryginalny wkład w debatę dotyczącą właściwego
kształtu tej zasady.
Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Załuskiego


Największą zaletą recenzowanej pracy jest to, że Autor pozostaje
w swoich rozważaniach neutralny. Nie optuje za z góry przyjętą tezą, ale
w sposób niezwykle obiektywny analizuje pojawiające się w dyskursie
argumenty. W konsekwencji sformułowane wnioski będą przekonujące
dla zdecydowanej większości czytelników.
Z recenzji prof. dr. hab. Zygmunta Tobora