Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kafle i piece kaflowe w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku

Barbara Pospieszna

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU, 2013
Stron: 508
Dział:
ISBN: 9788360518533
 
 
 

 

Barbara Pospieszna

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU, 2013

Dział:

Stron: 508

ISBN: 9788360518533

DZIEJE KOLEKCJI KAFLI I PIECÓW W MUZEUM ZAMKOWYM W MALBORKU
GESCHCICHTE DER KACHEL- UND OFENSAMMLUNG IM SCHLOSSMUSEUM MARIENBURG
1. POCZĄTKI 
   DER ANFANG 
2. WSPÓŁCZESNE DZIEJE KOLEKCJI 
    DIE SAMMLUNG  HEUTE
   2.1 Historia zespołu "kozłowieckiego" 
         Geschichte der " Kozłówka- Sammlung" 
   2.2 Piece  i kafe z piwnic zamkowych 
         Kachelofen und Kachel aus den Schlosskellern
   2.3 Inwentarz pomocniczy 
         Hilfsbestand
3. CHARAKTERYSTYKA KOLEKCJI 
    KENNZEICHEN DER SAMMLUNG 
4. TYPOLOGIA KAFLI I PIECÓW KAFLOWYCH ZE ZBIORU MUZEALNEGO
    TYPOLOGIE DER KACHELN UND KACHENOFEN IN DEN SAMMLUNGEN DES SCHLOSSMUSEUMS
   4.1 Kafle formowane na kole garncarskim 
         AufTopferscheiben gefertigte Kacheln 
  4.2  Matryce do produkcji kafli płytowych 
         Matrizen zu Blattkacheln
  4.3 Kafle formowane w matrycach 
        Kacheln in Matrizen  geformte 
  4.4 Typologia brył pieców kaflowych w zbiorach malborskich 
        Typologie von Kachelofen in der Marienburger Sammlung 

KATALOG 
CZĘŚĆ I - KAFLE Z MALBORKA I OKOLIC ORAZ POZOSTAŁOŚCI DAWNYCH ZBIORÓW / TEIL I- KACHELN AUS MARIENBURG UND UMGEBUND UND UBERRESTE FRUHERER SAMMLUNGEN 
CZĘŚĆ II- NABYTKI Z LAT 1961- 2008 / TEIL II - ERWORBENE STUCKE 1961-2008
CZĘŚĆ III-  KAFLE Z CENTRALNEJ SKŁADNICY MUZEALNEJ / TEIL III - KACHELN AUS DEM ZENTRAKEN MUSEALEN GSDEPOT
CZĘŚĆ IV - GMERKI GARNCARZY I ZNAKI FABRYCZNE / TEIL IV - TOPFERGEMERKE UND FABRIKZEICHEN 

WYSTAWY/ AUSSTELLUNGEN 
ŹRÓDŁA NIEPUBLIKOWANE / UNVEROFFENTLICHTE QUELLEN 
ŹRÓDŁA PUBLIKOWANE VEROFFENTLICHTE QUELLEN 
SPIS WYKORZYSTANEJ LITERATURY PRZEDMIOTU/ LITERATUR 
NETOGRAFIA / RESSOURCEN