Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Środki prawne ograniczające unikanie i uchylanie się od opodatkowania. Wybrane problemy

red. Krzysztof Cień , red. Paweł Szczęśniak

Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wy, 2019
Stron: 163
Dział:
ISBN/ISSN: 9788322792322
Wydanie papierowe

34,00 30,60

Pozycja dostępna

 

Autor: red. Krzysztof Cień , red. Paweł Szczęśniak

Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wy, 2019

Dział:

Stron: 163

ISBN/ISSN: 9788322792322

W recenzowanych pracach zostały zawarte rozważania związane z aktualnymi dylematami w systemie prawa podatkowego. Autorzy przyjęli koncepcję badania problemów podatkowych na podstawie  literatury przedmiotu, aktualnie obowiązujących przepisów prawa, orzecznictwa sądów administracyjnych, Naczelnego sądu Administracyjnego, jak również Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Opracowania zawierają przegląd  wybranych problemów prawa podatkowego, niemniej nie ma ono charakteru pasywnego, gdyż w swoich opracowaniach młodzi badacze zajmują własne stanowiska w wielu spornych kwestiach. […] Wszystko to sprawia, że recenzowane artykuły stanowią bardzo ciekawe omówienie wybranych, szczegółowych zagadnień, stanowiąc lekturę obowiązkową dla wszystkich tych, którzy potrzebują zdobyć lub pogłębić swoją wiedzę na temat podatków i obowiązujących w Polsce przepisów.

Z recenzji dr hab. Katarzyny Kopyściańskiej, Uniwersytet Wrocławski