Publishing House
Proceed to the Publishing House

Kooperatyzm,anarchizm,feminizm. Wybór pism

Maria Orsetti

Publisher: Oficyna Naukowa, 2019
Page(s): 509
Section:
ISBN/ISSN: 9788366056039
Paper edition

41,00 PLN 36,90 PLN

In Stock

 

Author: Maria Orsetti

Publisher: Oficyna Naukowa, 2019

Section:

Page(s): 509

ISBN/ISSN: 9788366056039

Maria Orsetti (1880-1957) jest myślicielką, która wprowadziła do polskiej spółdzielczości perspektywę feministyczną i anarchistyczną. Tłumaczka pism Piotra Kropotkina, praktyczka zaangażowana w prace Lubelskiej Spółdzielni Spożywców czy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, współzałożycielka spółdzielni wydawniczej "Książka", organizatorka Ligi Kooperatystek, połączyła działalność spółdzielczą ze śmiałą wizją radykalnej przebudowy świata. Niniejszy wybór obejmuje najważniejsze (nigdy nie wznawiane) broszury i artykuły Orsetti, a także pierwsze wydanie jej doktoratu pt. "Antykapitalistyczne podstawy ruchu spółdzielczego".