Publishing House
Proceed to the Publishing House

Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z państwem. Aspekty ustrojowe i prawne

red. Michal Hucal, red. Agnieszka Filak

Aspra-JR, 2018
Page(s): 204
Section:
ISBN: 9788375458954
 
 
 

 

red. Michal Hucal, red. Agnieszka Filak

Aspra-JR, 2018

Section:

Page(s): 204

ISBN: 9788375458954

„Ze szczególnym zatem uznaniem należy przyjmować próby naukowej refleksji dotyczącej aspektów prawnych i ustrojowych sytuacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi to zarówno docenienie istotnej roli tej wspólnoty religijnej w historii państwa i prawa w Polsce, jak i jej wysiłków w kształtowaniu swojej pozycji prawnej.”

Dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ

„W polskiej literaturze naukowej do rzadkości należą opracowania dotyczące relacji państwo–kościół w odniesieniu do poszczególnych Kościołów mniejszościowych. Recenzowana publikacja wzięła sobie na warsztat relacje państwa polskiego z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. (…) Chociaż religia katolicka przez wieki wyznaczała tożsamość narodową Polaków, powstanie Kościołów protestanckich ukształtowało ich Ojczyznę jako kraj tolerancyjny religijnie, gwarantujący każdemu człowiekowi wolność sumienia i wyznania. (…) Całość recenzowanego materiału jest interesująca i ważna z perspektywy funkcjonowania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i jego prawa.”

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Janczewski, UKSW