Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Formy męskości 3. Antologia przekładów

red. Adam Dziadek

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 2018
Stron: 374
Dział:
ISBN: 9788366076068

 
 
 

 

Tom pod redakcją profesora Adama Dziadka jest niezwykle cenny. Wypełnia znaczącą lukę w naszej, czyli polskiej, wiedzy na temat studiów męskich. Przedstawia te studia jako część szeroko zakrojonych badań obejmujących wszystkie chyba tradycyjnie wyodrębniane dyscypliny w naukach humanistycznych i społecznych. Zarysowuje frapujące perspektywy dla literaturoznawstwa zainspirowanego studiami męskimi. Sprzyja próbom przeprowadzenia w Polsce ważnej zmiany kulturowej − polega ona na ukazaniu, że nie istnieje jeden model męskości i że tradycyjne przekonania w tym względzie, oparte na idei męskości hegemonicznej, są opresywne nie tylko wobec kobiet, ale i samych mężczyzn. [...] antologia pod redakcją profesora Adama Dziadka jest świetna. Wiele wskazuje na to, że jej wydanie stanie się prawdziwym wydarzeniem w polskiej humanistyce. Będzie musiał do niej odwołać się każdy, kto będzie chciał coś powiedzieć o współczesnej problematyce emancypacji − i to nie tylko płciowej, ale także kulturowej i społecznej. 

Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Andrzeja Skrendy