Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Hierofanie, wierzenia, obrzędy... Kultura symboliczna w średniowieczu między pogaństwem a chrześcijaństwem

red. Stanislaw Rosik, red. Sylwia Jędrzejewska, red. Kollinger Karol

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2018
Materiały V Kongresu Mediewistów Polsk;
Stron: 250
Dział:
ISBN: 9788379965731
 
 
 

 

SPIS TREŚCI

 

Stanisław Rosik, Wprowadzenie

 

Część I. Symbole i... idole — na styku kultur

 

Aleksandr Musin, Marija Żeltowa, Olga Tarabardina, Elena Tianina, Kamienne artefakty z epoki neolitu i wczesnej epoki żelaza jako amulety średniowiecznego Nowogrodu

Paweł Szczepanik, Wczesnośredniowieczne miniaturowe figurki antropomorficzne z terenów Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Próba interpretacji

Janusz Cieślik, Idol ze Zbrucza. Zabytek z XI wieku?

Andrzej Pleszczyński, Krzyż - Drzewo Życia z wrocławskiego kościoła Świętego Krzyża. Znaczenie i kontekst kulturowy wyobrażenia

 

Część II. Pamięć, groby i zaświaty

 

Kamil Kajkowski, Symbolika wczesnośredniowiecznych depozytów szkieletów koni z ziem polskich

Andrzej Janowski, Czy groby komorowe z X i początku XI wieku z ziem władztwa wczesnopiastowskiego i Rusi są pochówkami pierw­szych chrześcijan?

Mariusz Bartnicki, Ceremoniał pogrzebowy władców ruskich w XII i XIII wieku

Katarzyna Skrzyńska, Czekanowskie Ueu de Memoire. Obraz archeo­logiczny