Publishing House
Proceed to the Publishing House

Z dziejów polskiej emigracji politycznej po 1939 roku. Ludzie, struktury, idee

red. Patryk Pleskot

Publisher: Instytut Pamięci Narodowej, 2019
Page(s): 462
Section:
ISBN/ISSN: 9788380986237

 

Author: red. Patryk Pleskot

Publisher: Instytut Pamięci Narodowej, 2019

Section:

Page(s): 462

ISBN/ISSN: 9788380986237

Książka nie oferuje całościowego ujęcia zagadnień i wątków związanych z obszarem migration studies. Można ją nazwać kolażem tematów, a nawet podejść badawczych. Ta różnorodność jest rezultatem odmiennych zainteresowań i dróg naukowych oraz różnej przynależności instytucjonalnej autorów poszczególnych tekstów. Tom otwierają artykuły poświęcone czasom II wojny światowej, a zamykają teksty dotyczące epoki „Solidarności”.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Polska emigracja niepodległościowa 1945–1990”.