Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zdrada małżeńska a rozwód w orzecznictwie sądów polskich

Urszula Nowicka, Bartosz Nowakowski

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2018
Stron: 188
Dział:
ISBN: 9788366084292

 

Urszula Nowicka, Bartosz Nowakowski

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2018

Dział:

Stron: 188

ISBN: 9788366084292

Zdrada małżeńska, choć powszechnie nieakceptowana, nie należy do sporadycznych zjawisk społecznych. Wprawdzie niezwykle rzadko (choć nie nigdy) zdarza się, iż  małżonkowie w okresie narzeczeństwa czy w okresie okołoślubnym zakładają możliwość niewierności wobec współmałżonka. Wręcz przeciwnie, zdradę uważają za coś  nierealnego na płaszczyźnie ich związku, a przynajmniej wysoce nieetyczną. Życie przynosi jednak często zgoła odmienny obraz i pokazuje, że deklaracje, pokryte wcześniej uroczystą przysięgą małżeńską, daleko odbiegają od realiów codzienności. (…) Autorzy niniejszej monografii zogniskowali zagadnienie zdrady w siedmiu blokach  tematycznych, które stanowią  zasadnicze punkty odniesienia w bogatym orzecznictwie sądów polskich. W związku z tym poruszono zagadnienie zdrady jako zawinionej przyczyny zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Następnie wskazano fakt zdrady małżeńskiej jako przyczynę rozwodu z orzekaniem o winie jednego lub obojga małżonków. Ukazano korelację niewierności z zasadami współżycia społecznego. Wyjaśniono, co rozumie się przez pojęcie pozorów zdrady i jaki wpływ mają one na orzekanie winy rozkładu pożycia. Pochylono się nad kwestią przebaczenia zdrady i jego wpływu na rozkład pożycia małżeńskiego. Przeprowadzono analizę ewentualnych skutków prawnych zdrady dokonanej po rozpadzie pożycia małżeńskiego oraz przeanalizowano dopuszczalne prawnie granice reakcji współmałżonka na dokonaną niewierność. .
W sumie w monografii wykorzystano niemal 120 wyroków, przede wszystkim Sądu Najwyższego, ale również sądów niższych instancji, przy czym znaczną większość z nich wnikliwie przeanalizowano pod kątem prezentacji stanów faktycznych lub uzasadnień orzeczeń.

 

Spis treści

Wykaz skrótów
Wprowadzenie
Rozdział I
Zdrada jako zawiniona przyczyna zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego
Rozdział II
Zdrada jako przyczyna rozkładu pożycia z winy jednego lub obojga małżonków
Rozdział III
Zdrada małżeńska a zasady współżycia społecznego
Rozdział IV
Pozory zdrady małżeńskiej
Rozdział V
Przebaczenie zdrady a rozkład pożycia małżeńskiego
Rozdział VI
Zdrada po rozpadzie pożycia małżeńskiego
Rozdział VII
Dopuszczalne granice reakcji małżonka na zdradę

Wykaz bibliograficzny