Publishing House
Proceed to the Publishing House

Bajki

Stanisław Trembecki

Publisher: Instytut Badań Literackich PAN, 2019
Page(s): 204
Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, 17
Section:
ISBN/ISSN: 9788366076334

 

Author: Stanisław Trembecki

Publisher: Instytut Badań Literackich PAN, 2019

Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, 17

Section:

Page(s): 204

ISBN/ISSN: 9788366076334

„Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia" prezentuje opracowane edycje krytyczne ważnych dzieł  literatury drugiej polowy XVIII i początku XIX w. Tomiki z tej serii przeznaczone są zarówno  dla historyków literatury, jak i studentów, uczniów  oraz wszystkich, których interesuje przeszłość naszej  kultury.

 

„Bajki” Stanisława Trembeckiego są powszechnie uznawane za arcydzieło odmiany gatunku. Stanowią w dorobku poety niewielki objętościowo, ale niezwykle ważny rozdział. Źródłem większości z nich − ośmiu spośród jedenastu  są fabuły La Fontaine’a które otrzymały w polszczyźnie kształt oryginalny i artystycznie suwerenny. Pod piórem Trembeckiego bohaterowie bajek stają się postaciami z krwi i kości, wziętymi wprost z życia. Przemawiają - bądź ripostują w sposób pełen ekspresji i nacechowany prawdą psychologiczną. Zwięzłość, bogactwo leksykalne, plastyczność obrazowania i zróżnicowanie stylistyczne to najistotniejsze wyznaczniki artyzmu tych utworów. To wynosi bajki Trembeckiego ponad poziom typowych pouczeń i morałów a samemu poecie  wyznacza jedną z najwyższych pozycji wśród oświeceniowych
bajkopisarzy.