Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Chory na schizofrenię w rodzinie i w środowisku społecznym - potrzeba wsparcia

Mateusz Glinowiecki

Wydawnictwo: Nomos Zakład Wydawniczy, 2019
Stron: 381
Dział:
ISBN/ISSN: 9788376885155

 

Autor: Mateusz Glinowiecki

Wydawnictwo: Nomos Zakład Wydawniczy, 2019

Dział:

Stron: 381

ISBN/ISSN: 9788376885155

Jest to unikalne opracowanie, które wypełnia lukę w ramach rozważań socjologicznych. Jednocześnie ma wartość z punktu widzenia applied social studies .Prowadzona analiza jest czymś więcej niż tylko omówieniem wyników z przeprowadzonych badań. To nie tylko sygnał o problemie. Jest wskazaniem na potrzeby i szukaniem możliwości ich zaspokojenia, wołaniem o pomoc i wsparcie dla chorych i dla ich rodzin, które nie radzą sobie z trudnościami, a jednocześnie wskazaniem, żeto właśnie rodzina stanowi źródło oparcia dla chorego.

prof. dr hab. Anna Kwak

Można z całą pewnością stwierdzić, iż Autor w pełni sprostał podjętemu przez siebie zadaniu socjologicznej analizy specyfiki funkcjonowania chorych na schizofrenię w rodzinie i środowisku społecznym. Podjęcie tak wszechstronnych i wyczerpujących analiz nad specyfiką tej problematyki należy uznać za przedsięwzięcie niezwykle ważne i interesujące poznawczo.