Publishing House
Proceed to the Publishing House

Jerozolimskie piaski. Wyprawy krzyżowe w polskiej powieści historycznej

Mirosław Gołuński

Publisher: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgo, 2019
Page(s): 332
Section:
ISBN/ISSN: 9788380182349
Paper edition

35,00 PLN 31,50 PLN

In Stock

 

Author: Mirosław Gołuński

Publisher: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgo, 2019

Section:

Page(s): 332

ISBN/ISSN: 9788380182349

Rozważania Autora nie dotyczą samych wyłącznie przemian artystycznej konwencji. Gołuńskiego nie zadawala również proste sprawozdawanie, w jaki sposób poszczególni pisarze operują wybranym materiałem historycznym. Oczywiście, spostrzeżenia dotyczące obu wymienionych zakresów zajmują w pracy dużo miejsca, ale zasadnicza stawka to coś zupełnie innego. Chodzi mianowicie o to, jak w literaturze polskiej XX i XXI wieku manifestowały się zmiany w sposobie pojmowania historii i to nie tyle historii rozumianej jako bieg dziejów, ile raczej jako specyficzny dyskurs ujmujący dzieje w ramach systemu nowoczesnego poznania naukowego.