Publishing House
Proceed to the Publishing House

Srebra kaliskie XIX wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Ewa Andrzejewska

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, 2018
Page(s): 206
Section:
ISBN: 9788388042416
Printed edition
 

110,00 PLN 99,00 PLN

In Stock

 

Ewa Andrzejewska

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, 2018

Section:

Page(s): 206

ISBN: 9788388042416

Jest to pełne opracowanie unikalnej kolekcji sreber wytwarzanych w Kaliszu w XIX w., a zwłaszcza w drugiej ćwierci tego stulecia. Zbiór ów stanowi najcenniejszą i wiodącą kolekcję w dziale sztuki kaliskiego muzeum. 

Szczegółowy przegląd zabytków poprzedzają teksty o charakterze esejów, które przedstawiają dzieje muzealnej kolekcji, a także prezentują dziewiętnastowieczny Kalisz jako ośrodek złotnictwa,  meblarstwa i innych dziedzin rzemiosła artystycznego. W dalszej części opracowania omówiony został asortyment wyrobów kaliskich złotników oraz metody i techniki pracy stosowane w dziewiętnastowiecznym warsztacie złotniczym. Tę część opracowania kończy charakterystyka cech stylistycznych kaliskich sreber z XIX w. oraz analiza występujących na nich znaków złotniczych. 

Obszerne noty katalogowe zaopatrzone są w liczne fotografie znakomitej jakości, ukazujące piękno detalu skatalogowanych obiektów i szczegóły niedostępne podczas ich prezentacji w muzealnej gablocie. Dzięki nim Czytelnik może np. porównać awers i rewers nóżki naczynia wykonanej w technice odlewu i sztancowania, zajrzeć do wnętra srebrnej cukiernicy albo obejrzeć rewers plakiety zdobiącej jej wieczko. 

Mimo, że publikacja spełnia wszelkie wymogi opracowania naukowego i zawiera rozbudowany aparat naukowy w postaci przypisów, które dostarczają ważnych informacji uzupełniających, jest ona przeznaczona nie tylko dla specjalistów i koneserów. Eseje i część katalogowa pisane są jasnym, powszechnie zrozumiałym językiem, a te specjalistyczne określenia, których użycie było konieczne, wyjaśnione zostały w przystępny sposób w słowniku terminów technicznych. Większości haseł słownika towarzyszą miniatury fotografii, które czynią wyjaśnienia jeszcze bardziej zrozumiałymi. Na końcu opracowania znalazły się biogramy złotników występujących w katalogu.