Publishing House
Proceed to the Publishing House

Retoryka i wartości

red. Agnieszka Budzyńska-Daca , red. Ewa Modrzejewska

Publisher: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa, 2019
Page(s): 338
Section:
ISBN/ISSN: 9788323538677
Paper edition

41,00 PLN 36,90 PLN

In Stock

 

Author: red. Agnieszka Budzyńska-Daca , red. Ewa Modrzejewska

Publisher: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa, 2019

Section:

Page(s): 338

ISBN/ISSN: 9788323538677

Tom składa się z 18 artykułów poświęconych różnym rozumieniom wartości w retoryce, wartości retorycznych oraz wartości widzianych z perspektywy retoryki:

- w przemówieniach głów państw (amerykańskich i polskich),

- w gatunkach celebracyjnych (laudacje, konkursy),

- w przemówieniach motywacyjnych (TEDx),

- w gatunkach prasowych (m.in. felieton, artykuł publicystyczny, artykuł popularnonaukowy),

- w gatunkach literackich i użytkowych (biografia, poezja, wydawnictwa okolicznościowe),

- w przekazach internetowych i marketingowych (infografiki, blogi, dyskurs marki),

- w literaturze i kulturze dawnej (ikonografia, oratorstwo, edytorzy, publicyści).

Książka ma charakter interdyscyplinarny, łączy różne dziedziny twórczości i różne dyskursy w przestrzeni publicznej. Spoiwem tematycznym tekstów jest perspektywa retoryczna, czyli odkrywanie mechanizmów perswazyjnych w procesie promowania wartości w kulturze, polityce i mediach.