Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Udział Ziemian Wielkopolski Południowo-Wschodniej w powstaniu 1918-1919 roku

red. Marek Jaeger, red. Katarzyna Podczaska

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, 2018
Stron: 329
Dział:
ISBN: 9788394781385
 
 
 

 

Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał w 1918 roku suwerenność. Rok 2018 wyznacza szczególną – bo setną – rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla Wielkopolan wiąże się ona przede wszystkim z pamięcią o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim W przeciwieństwie do wielu innych zrywów powstańczych zakończyło się ono sukcesem, nie tylko dzięki sprzyjającej sytuacji międzynarodowej, ale przede wszystkim dobrej organizacji i solidarnemu udziałowi całego społeczeństwa wielkopolskiego. W szeregach powstańczych walczyli przedstawiciele wszystkich warstw społecznych. Był to efekt prowadzonych przez dziesięciolecia zmagań z pruskim zaborcą – zarówno w sferze gospodarczej, politycznej jak i kulturalnej, w których niemałą rolę odegrało ziemiaństwo. Wielki ten sukces nigdy nie doczekał się należytego miejsca w podręcznikach szkolnych oraz świadomości historycznej społeczeństwa. 100 rocznica odzyskania niepodległości jest doskonałą okazją by sytuację tą ostatecznie zmienić.

Publikacja "Udział ziemian Wielkopolski południowo-wschodniej w powstaniu 1918–1919" jest wyjątkowa, nie tylko z powodu tematu, którego wciąż mało jest w literaturze, ale także ze względu na swoją formę. Stanowi ona połączenie sił Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy oraz innych muzeów, towarzystw historycznych oraz pasjonatów historii z regionu, takich jak: Muzeum Regionalne w Jarocinie, Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie, Muzeum Miasta Ostrowa Wlkp. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej, Ostrowskie Towarzystwo Genealogicznego czy Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania. Praca zbiorowa, która naświetla losy ziemian-powstańców, który wspierali Powstanie Wielkopolskie nie tylko z bronią w ręku, ale także na polu gospodarczym, politycznym czy oświatowym. Poza znanymi nazwiskami: Zbigniewa Ostroroga-Gorzeńskiego, Władysława Grabskiego, Stanisława Thiela czy Aleksandra Szembeka, w publikacji pojawiają się również biografie ziemianek, które tak jak Antonina Czarnecka czy Dora Mukułowska organizowały pomoc medyczną.