Publishing House
Proceed to the Publishing House

Recepcja poezji ukraińskiej przez pisarzy lubelskiego środowiska literackiego w okresie międzywojennym: próby interpretacji

Anna Choma-Suwała

Publisher: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wy, 2019
Page(s): 326
Section:
ISBN/ISSN: 9788322792216
Paper edition

36,00 PLN 32,40 PLN

In Stock

 

Author: Anna Choma-Suwała

Publisher: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wy, 2019

Section:

Page(s): 326

ISBN/ISSN: 9788322792216

Mimo dużego zainteresowania literaturą ukraińską, w dziedzinie literaturoznawstwa niewystarczająco zbadana pozostaje historia odbioru poezji ukraińskiej w polskiej przestrzeni kulturowej. Lukę tę w dużym stopniu wypełnia praca Pani dr Anny Chomy-Suwały, poświęcona właśnie takiej historii i zawierająca interpretację przekładów poezji ukraińskiej okresu międzywojennego, tłumaczonej przez trzech znanych poetów polskich, których autorka określa mianem poetów środowiska lubelskiego. Są to: Kazimierz Andrzej Jaworski, Józef Czechowicz i Józef Łobodowski. Pani Choma-Suwała podjęła temat bardzo ciekawy i mało znany, zebrała ogromny materiał historyczno-literacki, dotyczący działalności kulturalnej wymienionych twórców, głównych przedstawicieli środowisk literackich, związanych z Chełmem i Lublinem. Praca zawiera duże bogactwo faktów i sytuacji odzwierciedlających związek literatury, krytyki literackiej i publicystyki z życiem społecznym Polaków i Ukraińców.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Danuty Szymonik, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach