Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Dziennikarze i redaktorzy odpowiedzialni polskiej prasy Pomorza Nadwiślańskiego w okresie zaboru pruskiego. Słownik biogra

Grażyna Gzella

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, 2018
Stron: 188
Dział:
ISBN: 9788323140450
 
 
 

 

Grażyna Gzella

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, 2018

Dział:

Stron: 188

ISBN: 9788323140450

Do chwili przedłożonego przez Prof. Grażynę Gzellę opiniowanego "Słownika" brak podobnego opracowania stanowił dostrzegalną lukę w prasoznawczej historiografii tyczącej dziejów pomorskiego czasopiśmiennictwa. Toteż w mojej opinii nie będzie egzageracją, jeśli stwierdzę, że oceniania praca jest nie tylko »wypełnieniem« owego braku, lecz także, a może przede wszystkim, jawi się jako opracowanie o stosunkowo szerokim spectrum poznawczym, wskazującym i umożliwiającym podjęcie szczegółowych już kierunków badań nad biografiami historycznymi wybranych postaci. Cennym uzupełnieniem poszczególnych osobowych biogramów jest ujęta poniżej każdego tekstu informacyjno-biograficznego obszerna bibliografia źródłowo-materiałowa poszerzająca znacząco stronę poznawczą hasła osobowego. Podobną funkcję pełnią też wizerunki (fotografie) przedstawianych w biogramach ludzi.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Andrzeja Romanowa