Publishing House
Proceed to the Publishing House

Słowo - kaznodziejskie i literackie

red. Jerzy Sikora

Publisher: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego , 2018
Page(s): 154
Section:
ISBN/ISSN: 9788380904958

 

Author: red. Jerzy Sikora

Publisher: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego , 2018

Section:

Page(s): 154

ISBN/ISSN: 9788380904958

W Polsce nie ma zbyt wielu opracowań dotyczących literackości kazań, tymczasem związek między kazaniem a literaturą jest ważny z co najmniej kilku względów. Prymarnym z nich jest wspólność słowa. I słowo kaznodziejskie, i literackie pełni funkcję komunikacyjną, ale nie tylko. W niniejszym tomie kazania, w których uobecniają się różne formy literackie i kategorie estetyczne, ukazane są w kontekście humanistycznym, kulturowym. Teksty prezentują rozmaitość form kaznodziejskich i udobitniają, że wszechobecny dialog słowa ludzkiego ze Słowem Boskim często dokonuje się poprzez medium literackie. Obszar literatury, do którego odnoszą się autorzy artykułów, jest niezwykle pojemny: od literatury biblijnej, poprzez wczesnochrześcijańską, z kolejnych epok kulturowych, aż po współczesną. Naukowemu oglądowi poddano kazania z Kościoła rzymskokatolickiego, a także utrakwistycznego i prezbiteriańskiego.