Publishing House
Proceed to the Publishing House

Zarządzanie biblioteką

red. Maja Wojciechowska

Publisher: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2019
Page(s): 684
Section:
ISBN/ISSN: 9788365741264

 

Author: red. Maja Wojciechowska

Publisher: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2019

Section:

Page(s): 684

ISBN/ISSN: 9788365741264

Publikacja zbiorowa Mai Wojciechowskiej prezentuje całe spectrum zagadnień dotyczących współczesnego zarządzania biblioteką. Książka zawiera ważny zarówno z poznawczego punktu widzenia, jak i praktycznego kompleks zagadnień dotyczących współczesnego zarządzania biblioteką. Wprawdzie istnieją już na ten temat liczne monografie i artykuły, ale wiele omówionych w nich problemów jest już zdezaktualizowanych lub częściowo zdezaktualizowanych, a najnowsze piśmiennictwo na ten temat jest bardzo rozproszone. Stąd potrzeba nowego opracowania i kompleksowego zaprezentowania współczesnych problemów zarządzania biblioteką. Recenzowana praca bardzo dobrze wpisuje się i wypełnia tę obecnie istniejącą na rynku lukę wydawniczą.