Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Filozofia Piłsudskiego

Paweł Rzewuski

Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2018
Stron: 235
Dział:
ISBN: 9788365787262
 
 
 

 

Paweł Rzewuski

Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2018

Dział:

Stron: 235

ISBN: 9788365787262

Piłsudski odrzucał śmieszące go podziały na lewicę i prawicę, które uważał wręcz za absurdalne. Jako takie nic nie wnosiły. Marszałek stawiał się ponad tymi podziałami, co czyniło z niego swoistego „nadczłowieka polityki”. Tak jak nadczłowiek Nietzschego był poza dobrem i złem, tak nadczłowiek Piłsudski był poza lewicą i prawicą. Jego jedynym wyznacznikiem kierunku działania była własna wola, którą odczytywał jako służbę Polsce. „Prawicowość” i „lewicowość” były zabawkami sejmokracji. Jego nie interesowały, szczególnie jeżeli chodziło o odwoływanie się do tradycji historycznych. Zwracał jednocześnie uwagę na niezwykłość polskiej sceny politycznej, w której nic nie jest tym, czym się jawi.

Paweł Rzewuski (1990) – filozof i historyk. Doktorant w IF UW. Zajmuje się polską filozofią polityki.