Publishing House
Proceed to the Publishing House

Wyzwania integracji społecznej w Polsce

red. Stefan Frydrychowicz

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE, 2018
Page(s): 238
Section:
ISBN: 9788376143682
 
 
 

 

red. Stefan Frydrychowicz

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE, 2018

Section:

Page(s): 238

ISBN: 9788376143682

Koncepcja monografii została dobrze przemyślana pod względem toku rozważań: od prezentacji idei  najogólniejszych o charakterze filozoficznym, światopoglądowym, z odniesieniami do wydarzeń historycznych, poprzez analizy prowadzone na gruncie psychologii społecznej, psychologii komunikacji i psychologii polityki oraz socjologii, aż do prezentacji specjalistycznych badań ilustrujących kwestie integracji społecznej wybranych grup i jednostek, w tym przypadku osób z niepełnosprawnościami. 

Tekst niejako „płynnie rozwija się” przed Czytelnikiem, dostarczając mu wiedzy naukowej na temat integracji, pozwalając pełniej zrozumieć mechanizmy integracji, czynniki jej sprzyjające i utrudniające – jednak nie narzucając jednoznacznej ich oceny, a raczej dając szerokie ujęcie fenomenu uznanego za ważny dla jakości życia jednostek i społeczności.

Jest to bez wątpienia lektura warta przeczytania.

Z recenzji prof. dr hab. Hanny Liberskiej