Publishing House
Proceed to the Publishing House

Kożuchów. Studia z dziejów średniowiecznego miasta

Joanna Karczewska

Avalon, 2018
Page(s): 184
Section:
ISBN: 9788377302781
 
 
 

 

Joanna Karczewska

Avalon, 2018

Section:

Page(s): 184

ISBN: 9788377302781

Niniejsze opracowanie przedstawia średniowieczne dzieje śląskiego miasta, położonego w historycznej dzielnicy głogowskiej. Poszczególne rozdziały książki prezentują historię tak ważnych instytucji jak parafia i samorząd miejski, zawierają informacje o częściach składowych przestrzeni miejskiej i ludziach, którzy ją zamieszkiwali. Skupiono się też na przedstawieniu otoczenia miejskiego, które oddziaływało na miasto, czyli dziejów księstwa kożuchowsko-zielonogórskiego i charakterystyki lokalnego rycerstwa. Książkę zamyka studium, w którym na tle losów kożuchowskiego cmentarza ewangelickiego ukazano rozwój miejscowego protestantyzmu. Książka przybliża, nieco przykurzone pyłem wieków, istotne epizody z dziejów Kożuchowa i okolic.

Joanna Karczewska ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2000 r. rozpoczęła pracę w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii WSP w Zielonej Górze (od 2001 r. Uniwersytet Zielonogórski), a obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzi badania nad średniowiecznym rycerstwem polskim, osadnictwem średniowiecznym na terytorium Kujaw i Wielkopolski, a także historią Śląska głogowskiego w wiekach średnich.

Spis treści:

I. Średniowieczne dzieje parafii kożuchowskiej

II. Samorząd Kożuchowa w okresie piastowskim (do 1488 r.)

III. Własność ziemska miasta Kożuchowa w średniowieczu

IV. Topografia sakralna średniowiecznego Kożuchowa

V. Socjotopograficzny obraz średniowiecznego Kozuchowa

VI. Rodzina de Pesna i jej majątki

VII. Rycerstwo księstwa kożuchowskiego na przełomie XIV i XV wieku (zarys)

VIII. O księstwie kożuchowskim w XIV-XV wieku

IX. Dziejopis z Kożuchowa – Joachim Cureus

X. Zarys historii cmentarza ewangelickiego w Kożuchowie

Objaśnienie skrótow

Bibliografia

Indeks osób

Indeks nazw geograficznych