Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Syberia Zachodnia. Środowisko naturalne, jego tajemnice, bogactwo i różnorodność

Wojciech Halicki

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE, 2018
Stron: 322
Dział:
ISBN: 9788380904484
Wydanie drukowane
 

40,01 36,01

Pozycja dostępna

 

Książka prezentuje aktualny stan wiedzy na temat podstawowych elementów środowiska zachodniej części Syberii. Najpierw przedstawia tereny podmokłe, które zajmują największą część tego obszaru na tle geologicznej historii formowania się Niziny Zachodniosyberyjskiej. Następnie omawia lasy, które stanowią tzw. Tajgę Zachodniosyberyjską. W tej części podejmuje również zagadnienia klimatu oraz gleb występujących na całym obszarze Syberii Zachodniej. Kolejna część prezentuje poszczególne aspekty rolniczego wykorzystania gruntów rolnych i ich znaczenie w aktualnym i przyszłym światowym bilansie gleb wykorzystywanych rolniczo. Ostatnia część zajmuje się specyfiką wód powierzchniowych zarówno północnej, jak i środkowej oraz południowej części Syberii Zachodniej.